Replik, Mats Green ”Sikta inte mot jägare och sportskyttar”

EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag om skärpt vapenlagstiftning. Bakgrunden är behovet av att skydda människor och öka säkerheten. Regeringens och Socialdemokraternas ambition är att eftersträva bredast möjliga överenskommelse mellan partierna i riksdagen. De anklagelser som nu riktas mot oss från höger är populistiskt motiverade och har ingenting med verkligheten att göra.

Sverige ska fortsätta att ha ett levande och brett sport- och jaktskytte.

Jakt är en grundläggande del av både viltvård och friluftsliv i Sverige och sportskytte är en stor och viktig hobby för många människor. Alla människor som vill och har tillstånd ska kunna bedriva jakt och sportskytte på ett bra sätt idag och i framtiden. Samtidigt ska vi värna trygghet och säkerhet och förhindra vapenbrott. Just därför har vi redan idag en strikt och bra vapenlagstiftning i Sverige. Det återstår att utveckla den lagstiftningen med alla dessa intressen i god balans.

Sverige är mycket aktivt i utformningen av nya regler inom EU. Ingen annan medlemsstat har lagt så många och så konkreta förslag på förbättringar som Sverige. Vi kan göra det eftersom vi har lång erfarenhet av ansvarsfull vapenhantering, inte minst tack vare jägare och sportskyttar och deras medlemsorganisationer. Det ska vi vara stolta över och använda oss av. Den svenska modellen med frihet under ansvar ska utvecklas och användas i fler länder – inte avvecklas.

Sverige är kritiskt till bindande vapendirektiv för EU:s medlemsländer. Därför har Sverige lagt fram sju konkreta ändringsförslag som framfördes vid en förhandling i Bryssel den 8 februari

1. En helt ny artikel om säker vapenförvaring.

2. Ett undantag för förbudet mot helautomatiska vapen för behov som rör den nationella

säkerheten och vårt kulturarv.

3. Undantag från 18-årsgränsen för innehav.

4. Undantag från kravet på obligatoriska läkarundersökningar.

5. Undantag från kravet om max 5 års tidsbegränsning för tillstånd.

6. En tydligare definition av vilka halvautomatiska vapen som ska anses likna helautomatiska.

7. Undantag från förbudet mot privat distanshandel.

Den svenska ståndpunkten har brett stöd i riksdagen, justitieutskottet ställde sig enhälligt bakom regeringens linje under en överläggning den 2 februari. Sedan ändringsförslagen lades fram i EU har vi fått ett positivt mottagande överlag.

Helene Petersson (S), gruppledare i Justitieutskottet    

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.