Dahlström och Lemne: Facken måste ta ansvar för jobben

Jobb skapas av företag som vill och kan växa. Drar kostnaderna för att anställa i väg hämmas konkurrenskraft och jobbskapande i Jönköpings län. Höga trösklar in på arbetsmarknaden riskerar att höjas ytterligare. Vi vill istället se en utveckling mot att fler får chansen att gå från bidrag till arbete. Detta ställer höga krav på parterna i årets avtalsrörelse.

Historiskt har facken sett vikten av att ta ansvar för hela arbetsmarknaden, men på senare år har vi sett hur flera förbund tar steg från att förvalta detta förtroende. De agerar kortsiktigt och utan insikt om att svenska företag måste klara av att stärka sin konkurrenskraft för att fler jobb ska skapas i Sverige. Det finns flera exempel på detta.

· Industrinormeringen utmanas. LO:s spruckna samordning hotar förhandlingsordningen som sedan mitten av 1990-talet gett reallöneökningar på i genomsnitt 60 procent. Hamnar vi i en facklig huggsexa försämras utsikterna att komma överens om avtal som är samhällsekonomiskt ansvarstagande.

· Förståelse för företagens konkurrenssituation saknas. Bara inom industrin har omkring 150 000 jobb försvunnit de senaste 15 åren. Vi har inte råd att fortsatt låta kostnaderna öka snabbare i Sverige än i omvärlden. Facken har dock framfört krav på löneökningar som riskerar urholka vår konkurrenskraft.

· Framväxten av fler vardagsjobb motarbetas. Sverige har EU:s högsta ingångslöner. Vi har också bland den lägsta andelen jobb som inte kräver lång erfarenhet eller utbildning. Framväxten av enkla jobb, såsom vardagsjobb i tjänstesektorn, hålls tillbaka av höga ingångslöner. Fackens krav på höjda ingångslöner riskerar att leda till ett växande utanförskap.

· Effektivare integration bromsas. Byggnads har hittills inte velat diskutera snabbspår för nyanlända. Delar av Kommunal har försökt hindra läkarutbildade flyktingar från att som ett första steg på svensk arbetsmarknad jobba som undersköterskor. LO säger nej till en modern lärlingsanställning som skulle ge fler chansen att lära sig jobbet på jobbet.

Årets avtalsrörelse handlar inte bara om villkoren för dem som har ett jobb, utan också om möjligheterna för dem som står utanför arbetsmarknaden att få komma in. Facken har att bevisa om de klarar av att ta sin del av ansvaret för tillväxten av fler jobb i Jönköpings län och i hela Sverige.

Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv
Anna Gillek Dahlström, regionchef Svenskt Näringsliv

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.