Dag Hammarskjöldstiftelsens årsmöte

Onsdagen den 1 mars hade Dag Hammarskjöldstiftelsen förlagt sitt årsmöte till Kristinagården. 18 stiftelseledamöter deltog i årsmötet.

Dag Hammarskjöldstiftesen har till ändamål att i Dag Hammarskjölds anda på olika sätt främja världsförståelse, internationellt samarbete och fred i tecknet av hederlighet, medmänsklighet, objektivitet och politisk neutralitet Styrelsens ordförande Anders Hulusjö inledde årsmötet med en stund av eftertanke över vår revisor Jan Igefjords bortgång.

Styrelsen har sammanträtt två gånger under året, dels vid årsmötet den 25/3 då förre verkställande ledamoten Perolof Kallings föreläste om Dag Hammarskjölds liv och natursyn och på FN-dagen på Stadsbiblioteket den 24/10 med föreläsning av överste Ronnie Nilsson, chef för SWEDEC om Svenska Försvarsmaktens globala arbete för att utbilda, stödja och röja hot mot civilbefolkningen och av Joakim Robertsson som talade över ämnet ”Sri Lanka – Nordisk konflikthantering i ett grymt och oförsonligt krig!”

Under FN-dagen medverkade också CISV, FN-föreningen och Amnesty med både utställningar och bokbord. Onsdagen den 21/10 medverkade Louise Hall, Röda Korset och Maria Shohmelian om flyktingsituation också förlagt till Stadsbiblioteket.

Ordförande i stiftelsen är enligt stadgarna fullmäktiges ordförande. Till ny vice ordförande valdes Mats Almlöw och till ny kassaförvaltare valdes Per Hansson. Eber Fransson omvaldes till sekreterare och verkställande ledamot och omval av Gunnel Hall till vice sekreterare.

I Arbetsutskottet är Mats Almlöw ordförande och övriga ledmöter är Eber Fransson, Gunnel Hall, Per Hansson och Inger Kallings. Lena Nätt är suppleant. FN-föreningen kommer att utse en ordinarie ledamot i AU.

Inger Gustafsson fick nytt förtroende att vara sammankallande i valberedningen tillsammans med Fredrik Hammarskjöld och nyval av Johan Nordangård.

Verksamhetsplanen godkändes och AU kommer under året att arbeta med nya verksamhetsformer som seminarier för studerande/studenter, stipendiatresor och liknande. En utredning av möjligheten att ombilda Dag Hammarskjöldstiftelsen till en ideell förening ställde sig årsmötet bakom.

Anders Hulusjö avtackade de två avgående ledamöterna Johan Nordangård och Gabriel Bake. Förutom blommor fick de också motta Dag Hammarskjölds bronsmedaljong.

Eber Fransson

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.