Bräcke diakoni tar över vårdcentralen i Forserum

Vårdcentralen i Forserum, i småländska Nässjö, hotas av nedläggning. Men om allt går som planerat kommer idéburna Bräcke diakoni att ta över ansvaret för de 3000 patienterna redan 1 maj 2016.

– Här kan vi behålla en bra verksamhet och bidra med något positivt för Forserum, säger Erik Andersson på Bräcke diakoni.

Nuvarande ägaren av vårdcentralen i Forserum, Berndt Svensson, meddelade Region Jönköping förra sommaren att han ville avveckla. Det relativt låga patientunderlaget och svårigheterna att rekrytera läkare ligger bakom. Regionens eget ”Vårdcentralerna Bra liv” var inte intresserade av att ta över, men frågan gick vidare till Bräcke diakoni, som tillsammans med ägaren nu skrivit en avsiktsförklaring.

Tanken är att Bräcke diakoni tar över redan 1 maj och driver vårdcentralen i Forserum som en filial till Vårdcentralen Nyhälsan i Nässjö.

– Vårt förslag skapar samordningsvinster bland annat vad gäller bemanning och är en förutsättning för att kunna fortsätta ha kvar en vårdcentral på orten, tror Erik Andersson, områdeschef för Hälsa & Vård på Bräcke diakoni.

Han betonar dock att ambitionen är att hålla samma servicenivå som idag och att det inte finns några planer på att dra ner på varken personal eller öppettider. För att klara semestrarna kan det möjligen bli nödvändigt att under några sommarveckor tillfälligt minska på öppettiderna.

– Det är inte ekonomiska incitament som gör att vi tar över, utan vår ambition är att försöka göra så bra saker som möjligt för så många som möjligt. Här kan vi behålla en bra verksamhet och bidra med något positivt för Forserum, säger Erik Andersson.

Det slutgiltiga politiska beslutet väntas komma i slutet av april, men arbetet pågår för fullt och Bräcke diakoni räknar med att kunna ta över som planerat i maj. Nuvarande ägaren Berndt Svensson jobbar då kvar som läkare, tillsammans med övrig personal.

– Vi tycker att Berndt har drivit vårdcentralen på ett bra sätt, vi känner oss trygga med att kunna göra något bra i Forserum tillsammans med honom. Om patienterna märker någon skillnad hoppas vi att det ska vara till det bättre, säger Erik Andersson.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.