”Jobbtillfällen i Sävsjö hotas knappast”

”Jobbtillfällen i Sävsjö hotas knappast”

I veckan publicerades regeringens tobaksutredning. Utredningen föreslår bland annat att det ska bli förbjudet att exponera tobaksvaror – något som, enligt den moderata riksdagsledamoten Mats Green, skulle utgöra ett stort hot mot arbetsmarknaden i bland annat Sävsjö. Men socialdemokraten Helene Petersson håller inte med.

– Skruf Snus är en viktig arbetsplats för Sävsjö kommun och ett exponeringsförbud kommer knappas äventyra de arbetstillfällen som finns i kommunen, säger Helene Petersson (S).

I Sverige dör årligen 12 000 personer av tobaksrelaterade sjukdomar. För motverka detta och öka folkhälsan har den socialdemokratiskt ledda regeringen utrett möjligheterna att införa skarpare åtgärder för att minska framförallt rökningen.

– Målet som riksdagen satt upp är att minska all tobaksanvändning, vilket även inkluderar snuset. Därför omfattas också denna produkt av exponeringsförbudet av tobaksvaror och tillstånd för tobaksförsäljning. Det tycker jag är logiskt, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Petersson.

Till skillnad från moderaten Mats Green tror hon inte att dessa förslag skulle innebära ett hot mot arbetsmarknaden i Sävsjö kommun och Jönköpings län.

– Skruf Snus är en viktig arbetsplats och ett exponeringsförbud och ett tillståndskrav för försäljning av tobaksvaror kommer knappas att äventyra de arbetstillfällena. Att ställa krav på tillstånd är också ett led i ett få bort oseriösa försäljare och minska inkomsterna för den organiserade brottsligheten. Kampen mot den organiserade brottsligheten är för oss socialdemokrater ett prioriterat område.

Nu ska tobaksutredningen ut på remis och vilka förslag regeringen kommer att gå vidare med återkommer man till efter remitteringen.

– Jag ser fram emot att ta del av remissvaren, säger Helene Petersson.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.