Ödebrink (S): ”Nu fokuserar vi på innehållet”

I den partiöverenskommelse som slöts 2011 kring bildandet av Region Jönköpings län beslutades det bland annat att regionen ska verka för att fördjupa samarbetet med grannlänen för att på sikt vara öppen för en regionförstoring. I dag kom förslaget från regeringens utredare i regionbildningskommitténs på den nya regionindelningen av Sverige; kort sammanfattat föreslås Småland och Östergötland bilda ny storregion.
– Det är bra att det nu finns ett förslag att utgå ifrån. Vi har tidigare haft ett bra samarbete kring sjukvården med Östergötland och Kalmar och som parti har vi nära kontakter med Kronoberg. Samtidigt håller vi dörrarna öppna för en vidare diskussion med andra aktörer. Vår förhoppning är att vi nu kan börja diskutera innehållet för den nya regionen i stället för att fokusera på geografin. Ur ett socialdemokratiskt perspektiv handlar det om att vi som samhällsbyggare tar tillvara på våra gemensamma resurser på bästa sätt och skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling, säger regionrådet Carina Ödebrink.
– Bland annat ser vi ett behov av att länsstyrelserna är en tydligare samordnare för de statliga myndigheterna på regional nivå. Vi ser det som ett krav att staten är närvarande i hela regionen och inte bara i de stora städerna. Socialdemokraterna i Jönköpings län har under hösten och vintern diskuterat frågan i partiet och utgångspunkten i de diskussionerna har framförallt varit utmaningar och möjligheter för en ny storregion.
– En sådan här regionreform måste hanteras med stor öppenhet och respekt för varandra och för demokratin. Vi är beredda att ta vårt ansvar i processen framåt, säger Carina Ödebrink.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.