Länskartan ritas om: Regionbesked i linje med länets inriktning

Den 9 mars 2016 har den så kallade Indelningskommittén presenterat ett diskussionsunderlag om Sveriges framtida regionala indelning. Indelningskommitténs utgångspunkt för fortsatta diskussioner är ett Sverige som består av sex storregioner, där Jönköpings län bildar region tillsammans med Östergötlands län, Kalmar län och Kronobergs län.

Jönköpings läns inriktning

– Dagens besked stämmer väl överens med den inriktning som regionen och kommunerna i Jönköpings län har pekat ut i vårt gemensamma positionsdokument. Nästa steg blir att ta kontakt med Östergötlands län, Kalmar län och Kronobergs länför dialog om det fortsatta arbetet framåt, ett arbete som också länets kommuner ska vara delaktiga i, kommenterar regionråd Mia Frisk (KD) i ett pressmeddelande.

Framgångsrikt samarbete

Region Jönköpings län har idag ett framgångsrikt sjukvårdssamarbete med Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län. Det finns dessutom ett samarbete kring regionala tillväxtfrågor med Kalmar län och Kronobergs län.

– Nu är det viktigt att vara aktiv i det fortsatta arbetet. Att bilda en större region stärker möjligheten att ytterligare utveckla hälso- och sjukvården, näringslivet, sysselsättningen och attraktionskraften och få möjlighet att påverka och utforma framtidens frågor inom exempelvis infrastrukturområdet, säger regionråd Carina Ödebrink (S).

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.