Lättare att få en fast anställning

Ett av vår tids stora jämställdhetsproblem är otrygga anställningar. Därför måste den svenska modellen utvecklas så att tillsvidareanställning på heltid blir norm på hela arbetsmarknaden. På så sätt kommer framför allt många kvinnor att få en bättre arbetssituation, tjäna mer på att arbeta och känna större trygghet i vardagen.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen är den första i mannaminne som gör något åt missbruket av visstidsanställningar. Nu kommer livsvillkoren för alla som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar att förbättras.

Kortare påhugg är en ingång på arbetsmarknaden för många som är unga eller inte har jobb. Vikariat och säsongsanställningar behövs för att fylla upp vid tjänstledighet, vid arbetstoppar eller de månader när till exempel campingen är öppen.

Problemet är att visstidsanställningarna missbrukas, särskilt i de LO-yrken som domineras av unga och kvinnor. Det är oacceptabelt. Därför krävs ett stopp för möjlighet att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra under lång tid.

Socialdemokraterna vill förhindra att stora grupper fastnar i långvariga visstidsanställningar, med återkommande arbetslöshet och otrygghet som följd. Det är dessutom rimligt att arbetsgivare som vill anställa på visstid anger ett skäl för detta. Den förändringen innebär knappast att landets camping- och skidanläggningar måste stänga.

I dag övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om den sammanlagda visstidsanställningen överstiger två år inom en femårsperiod. Den 2 mars beslutade riksdagen att det ska vara möjligt att räkna samman olika former av tidsbegränsade anställningar, till exempel allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete som arbetsgivare staplar på varandra. På så sätt kommer fler att få en fast anställning fortare.

Att stärka jämställdheten har historiskt varit en viktig uppgift för den svenska modellen. Nu utvecklar vi den svenska modellen så att det ska löna sig bättre att arbeta för både kvinnor och män också i framtiden.

Raimo Pärssinen (S), riksdagsledamot och ordförande i Arbetsmarknadsutskottet

Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.