Läkare lär om åldrandet i Jönköping

En kurs för blivande specialistläkare inom geriatrik och allmänmedicin inom ämnesområdet ”gerontologi – det ’normala’ åldrandet” anordnas måndag den 14 mars till och med torsdag den 17 mars 2016 på Qulturum, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

På uppdrag av Socialstyrelsen arrangerar geriatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov kursen tillsammans med Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

Frågor som rör äldreområdet är viktiga, och Jönköping får genom att utbilda läkare inom geriatrik och allmänmedicin möjlighet att bidra inom ett viktigt kunskapsområde. Intresset för kursen är stort. Det är nu tredje gången som kursen ges i Jönköping. Vid samtliga tillfällen har kursen varit fullbelagd.

Bland höjdpunkterna i år kan nämnas flera föreläsare på nationell nivå, däribland Johan Fastbom och Tommy Cederholm, och ett inslag där åtta seniorer kommer att delta i dialog med kursdeltagarna.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.