Vart tredje tåg i Jönköpings län försenat eller inställt

Av de 43 941 tåg som hade sin slutdestination i länet kom 65 procent fram i tid och vart tjugonde tåg blev mer än fem minuter försenat. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

De flesta förseningarna var små. Av de tåg som hade sin slutstation i Jönköpings län kom 85 procent fram inom två minuter efter tidtabell och inom fem minuter hade 95 procent av tågen kommit fram.

– För att nå de transportpolitiska målen måste fler välja att resa med tåg och andra hållbara transportmedel. Därför är det viktigt att tågtrafiken är tillförlitlig så att resenärer vågar välja tåget, säger Fredrik Lindberg, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Förra året var tågförseningar lika vanliga i Jönköpings län som på riksnivå. I hela landet kom knappt två tredjedelar, 65 procent, av tågen i tid till sin slutstation. Hela 81 procent av tågen nådde sin slutstation inom två minuter efter tidtabell och inom fem minuter hade 90 procent av tågen kommit fram.

– De flesta förseningar är små, men med tanke på att det nästan är en miljon tåg som avgår i hela landet under ett år blir den sammanlagda förseningstiden för resenärerna stor. Detta är tid vi skulle kunna använda till bättre saker säger Fredrik Lindberg.

Hur man definierar och beräknar tågtrafikens punktlighet varierar i olika länder. I Sverige brukar branschen beskriva punktligheten som den andel tåg som kommer till stationen inom fem minuter efter tidtabell.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik om Punktlighet på järnväg

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.