​Premiär för Professionsdagen på Högskolan för lärande och kommunikation

Syftet med dagen är skapa en naturlig träffpunkt mellan studenter på lärarprogrammen och yrkesverksamma lärare och olika skolhuvudmän. Närmare 30 utställare kommer att inta entréhallen och plan 2 och drygt 40 seminariepass är bokade.

Det är första gången Professionsdagen anordnas och den är en stor möjlighet för skolhuvudmän och yrkesverksamma att dels presentera sin kommun och sina verksamheter för blivande lärare, och dels möta de studenter som kan komma att bli kommunens blivande medarbetare. Dagen är obligatorisk för alla lärarstudenter på HLK.

Under dagen hålls en mässa där representanter från 26 av de 30 kommuner som i nuläget tar emot studenter på VFU från något av JU:s lärarprogram deltar. Mässan ger lärarstudenterna chans att knyta kontakter och ställa frågor om sitt kommande arbetsliv och dess olika möjligheter.

Parallellt med mässan kommer yrkesverksamma lärare att hålla olika seminarier. På programmet finns 44 seminarier som alla är skräddarsydda för de olika lärarprogrammen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.