Kommunpolitiker vill öka byggtakten

Nästan åtta av tio kommunpolitiker i Jönköpings län, 79 procent, anser att byggtakten i sina kommuner är för låg. Mer än hälften anser också att deras kommun bör arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. Det visar en ny undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

– Att det råder bostadsbrist i stora delar av landet står bortom allt tvivel, samtidigt som vi har en stor inflyttning till Sverige. Vi måste tänka innovativt kring hur vi snabbt kan få fram bra bostäder till fler människor. Vår undersökning visar att det finns en stark vilja bland kommunpolitiker att anta utmaningen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo i ett pressmeddelande.

Bland kommunpolitikerna i Jönköpings län anser endast var sjätte, 16 procent, att byggtakten kan ligga kvar på den nuvarande nivån eller minska. Samtidigt villhälften av de svarande, 51 procent, att kommunen i högre utsträckning än i dag ska arbeta med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet, exempelvis genom att omvandla tomma lokaler till bostäder.

– Redan i dag har både bygg- och fastighetsbranschen brist på arbetskraft med rätt kompetens. Vi måste nu samarbeta ännu mer mellan politiker, näringsliv och utbildningsväsende för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov, säger Mona Finnström.

Kommunpolitikerna i Jönköpings län rankar att bygga med låga kostnader som den viktigaste aspekten vid byggandet av nya bostäder. Näst högst rankas attbygga energisnåla hus. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.