Fler företag behöver få möjlighet att växa

Sverige vänder åt rätt håll. Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognoser förutspås sysselsättningen öka med drygt 140 000 personer fram till 2017. Detta är givetvis mycket glädjande rapporter. Ska vi öka jämlikheten i länet och landet behöver fler människor komma i arbete. Så enkelt är det.

Vi Socialdemokrater är tydliga med att vi kommer att göra vad som krävs för att skapa framtidstro i Sverige. Därför ska den svenska modellen utvecklas – inte avvecklas. För att göra det behöver vi bland annat ge fler svenska företag möjlighet att växa. Med anledning av detta presenterar den socialdemokratiskt ledda regeringen ett nytt stöd för att underlätta för enmansföretag att ta steget och anställa.

Det så kallade Växa-stödet innebär att arbetsgivaravgifterna sänks under det första året som personen är anställd. För att vara behörig till stödet behöver anställningen gälla i minst tre månader och arbetstiden vara minst halvtid. Till skillnad från mer generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna är detta förslaget både mer träffsäkert och kostnadseffektivt.

Många rapporter visar att Sverige är på rätt väg. Tillväxten är sjätte högst i världen enligt Financial times, och allt fler unga får sitt första jobb. Nu gäller det att vi använder dessa styrkor för att skapa framtidstro och jämlikhet. Så utvecklar vi den svenska modellen för framtiden.

Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.