Litium ansöker om notering på AktieTorget

Litium Affärskommunikation AB  har ansökt om notering på AktieTorget och genomför i samband med den planerade noteringen en nyemission riktad till allmänhet och institutioner i Sverige. Prospektet för nyemissionen har idag godkänts av Finansinspektionen. Teckningsperiod är 6 – 27 april.

I samband med Litiums planerade notering på AktieTorget genomförs en nyemission, som vid full teckning inbringar 24 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet ska främst användas för att stärka Litiums marknads- och försäljningsarbete genom ytterligare säljpersonal och ökat antal partners, samt för att vidareutveckla bolagets produkt. 

– Pengarna ska användas för att dra fördel av den position vi har idag i en marknad som visar mycket god tillväxt. Jag ser en investering i Litium som en möjlighet att vara med om den tillväxten. Våra kunder har sammantaget en försäljningstillväxt som överträffar marknadens och vi har en väl definierad marknadsposition där få andra aktörer är närvarande. Vår utmaning är att stärka vår försäljningsorganisation och kunna dra större nytta av vår skalbara affärsmodell”, säger Henrik Lundin, VD för Litium.

Litiums affärsidé är att utveckla, paketera och leverera produkter och molntjänster som hjälper företag att accelerera försäljningen och stärka kundrelationerna online. 

År 2008 lanserades e-handelsplattformen Litium Studio och Bolaget fungerade under de närmaste följande åren som både produktleverantör och konsult till kunderna. 2012 fattade ledningen beslut om ny strategi som innebar att verksamheten renodlades och implementation av plattformen lades ut på partners. Som ett led i denna renodling såldes konsultverksamheten 2013 till iStone som blev Litiums första implementationspartner. Sedan dess har bolaget fortsatt att utveckla sin nya affärsmodell som renodlat produktbolag och antalet partners har stadigt växt.

Nya produkter och erbjudanden har lanserats, exempelvis färdigbyggda nätbutiker och tjänster för samverkan med betaltjänster, affärssystem, e-postmarknadsföring m m. Utöver det har Bolaget utvecklat molntjänsten Litium On Demand för affärskritisk molnbaserad e-handel. Bland Bolagets drygt 250 kunder finns flera välkända företag, såsom Teknikmagasinet, Nordic Feel och Jollyroom.

Den svenska e-handeln har uppvisat en god årlig tillväxt på ca 15 procent de senaste åren. Litiums kunder har sammantaget ökat sin försäljning betydligt snabbare än e-handeln i stort.

– Vår devis – e-handel från miljonen till miljarden – illustrerar mycket väl den marknadsposition vi valt. Med en beprövad skalbar affärsmodell och en underliggande marknad med stark tillväxt, är jag övertygad om att vi har en riktigt spännande resa framför oss, säger Henrik Lundin i ett pressmeddelande.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.