Linköpings universitet utbildar läkare i Jönköping

Ett avtal mellan Linköpings universitet och Region Jönköpings län innebär att 150 läkarstudenter från Linköpings universitet kommer att ha Jönköping som sin studieort.

Från 2019 kommer läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) att bedrivas på fyra studieorter, varav Jönköping är en. När den nya läkarutbildningen är fullt utbyggd 2021 kommer 150 läkarstudenter att göra såväl de praktiska som teoretiska momenten i Jönköping under utbildningens kliniska del, det vill säga termin sex till 11.

Fler utbildningsplatser kräver nytänkande
Bakgrunden är att Linköpings universitet har tilldelats 40 nya utbildningsplatser på läkarprogrammet. För att göra utbyggnaden möjlig med bibehållen kvalitet togs beslut om att decentralisera den andra hälften av utbildningen till ytterligare tre huvudorter förutom Linköping: Jönköping, Kalmar och Norrköping.
Sedan flera år tillbaka har Region Jönköpings län tagit emot läkarstudenter på praktik eller verksamhetsförlagd utbildning som det också kallas. Det nya är att även den teoretiska undervisningen kommer att ske i regionen från och med 2019. Förberedelserna är i full gång och leds från Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län.

– Det är ganska naturligt att man behö­ver nyttja fler sjukhus i utbildningen. Studenterna som kommer hit blir en integrerad del i vårt sjukvårdssystem säger Staffan Hägg, lokal projekt­ledare. Staffan Hägg är forskningsledare vid Futurum och adjungerad professor vid Linköpings universitet. I Jönköping handleder han doktorander. Men mesta tiden går nu till förberedelserna för att uppgradera Länssjukhuset Ryhov till ett mer akademiskt sjukhus.

Regionen behöver lösa praktiska frågor
För att kunna förlägga en del av utbildningen till Jönköping har ett långsiktigt avtal upprättats mellan LiU och Region Jönköpings län. Avtalet innebär att regionen tillhandahåller utbildade lärare och handledare, undervisningslokaler med IT-lösningar för distansutbildning, andra studentlokaler och ett kliniskt träningscentrum.
– Det är många praktiska frågor som ska lösas fram till starten och lokalfrågan är en av dem. Planer finns på att bygga en ny huskropp vid Länssjukhuset Ryhov med vårdplat­ser och en sammanhållen utbildningsenhet högst upp. Bygget kan stå klart tidigast 2020, så första tiden får lösas med tillfälliga lokaler, berättar Staffan Hägg.

Nya tjänster ska tillsättas
Rekrytering av lärare har påbörjats. Avtalet säger att det skall inrättas tre förenade anställningar och 10 adjungerade lärartjänster med anställning vid regionen. Tjänsterna avser lektorer eller professorer. För att bli anställd som lektor krävs formellt minst doktorsexamen. För professorstjänster krävs mer omfattande akademiska meriter.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.