Risken att drabbas av ny stroke mer än halverad i Jönköpings län

Risken för återfall minskar för strokedrabbade under 55 år, visar en ny forskningsstudie med stöd från Hjärt-Lungfonden. Trots detta är risken för återfall fortfarande hög i gruppen och forskarna söker svaret på varför antalet yngre som drabbas av stroke ökar. I Jönköpings län drabbades cirka 1 200 personer av stroke 2014.

– Studien visar att risken att drabbas av en ny stroke har minskat, i synnerhet första året efter en stroke. Fler överlever en stroke och strokeanfallen är mindre allvarliga, säger Annika Rosengren, en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Risken att drabbas av en ny stroke inom fyra år har minskat med 55 procent för män och med 59 procent för kvinnor under en tjugoårsperiod. Forskarna har följt upp strokedrabbade i åldern 18 till 54 år mellan 1987 och 2006.

Den positiva utvecklingen beror främst på att vården nu har mer effektiva sätt att förebygga en ny stroke och att fler får vård på en särskild strokeenhet, tror forskarna. Trots halveringen är det fortfarande en av sex som antingen avlider eller får en ny stroke inom fyra år bland de yngre strokedrabbade.

– Det har funnits ytterst få studier över hur det går för yngre som drabbas av stroke, trots att livet förändras helt för de som drabbas mitt i livet. Vi måste se till att fler får leka med sina barn, kan fortsätta jobba, resa och uppfylla sina drömmar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke i Sverige. Antalet personer som drabbas minskar totalt sett i Sverige, men i åldersgruppen 35–44 år har antalet drabbade ökat sedan mitten av 1990-talet. Ungefär hälften av de som drabbas avlider eller får svåra funktionsnedsättningar.

– Forskningen har gjort stora framsteg, men det är mycket oroväckande att stroke ökar hos yngre och Hjärt-Lungfonden arbetar hårt för att färre unga ska drabbas av stroke. Vi stöder en rad forskningsprojekt för att ta reda på mer om orsakerna till stroke och för att få fram fler effektiva behandlingar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.