Barnforskningen och Yellon i hjärtligt samarbete

– När våra och Barnforskningens vägar korsades föll det sig naturligt att inleda ett samarbete. Genom att forska kring barnsjukdomar finns chansen att ge sjuka barn ett friskt vuxet liv vilket både värmer och skapar engagemang hos våra medarbetare, säger Markus Leijonberg, verkställande direktör på Yellon.

Målsättningen med insamlingskampanjen är att samla in en halv miljon kronor för att producera en barnbok som ska finnas på alla barnsjukvårdsavdelningar och familjecentraler i landet. Insamlingskampanjen bygger på crowdfunding där en central del utgörs av en så kallad pledgefilm som tar ansats i frågor som barn ställer som är svåra att ge svar på.

-Syftet är att kunna göra en bok som förklarar allvarliga och kroniska sjukdomar på ett sätt som barn kan förstå. Den ska fungera som ett utbildningsmaterial och öppna för samtal mellan barn, föräldrar och mor- och farföräldrar, förklarar Madelene San Román, projektledare på Yellon och fortsätter:

-De populäraste crowdfunding-plattformarna tillåter inte ideella organisationer, därför har vi skapat en egen plattform, med liknande funktionalitet som är anpassad för Barnforskningen och det här specifika projektet.

-Med barnboken vill Barnforskningen ge barnen svar på sina frågor genom att omsätta den kunskap som finns bland våra verksamma forskare och barnläkare i en form som inte finns tillgänglig idag, förklarar Kerstin Thurdin på Barnforskningen. Yellon har genomfört samtliga delar av kampanjen från idé och budskap till grafisk form och filmproduktion helt ideellt.

Se insamlingskampanjen och filmen på www.barnforskningen.se/barnboken

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.