Årets ateljéstipendiater i RUM 203 är utsedda

Konstnärerna Jesper O. T. Andersson och Liselott Bjurgard tilldelas årets ateljéstipendier för konstnärer i Jönköpings län. Ateljéstipendiet är ett samarbete mellan bild och form inom kultur och utveckling/Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum.

Syftet med ateljéstipendiet är att ge länets verksamma konstnärer möjligheten att fritt experimentera eller utveckla ett konstnärligt arbete i större skala under en kortare tid. Stipendiet är utformat så att konstnären får tillgång till RUM 203 på Jönköpings läns museum under en månad för att använda rummet som processateljé. Konstnären får ersättning under tiden samt tillgång till viss teknik och teknisk assistans från museet.

Det är inte nödvändigt att arbetsperioden ska resultera i en utställning, eller vara öppen för publik, utan fokus ligger på att utveckla konstnärliga idéer. Däremot förväntas att konstnären på något sätt offentliggör sitt arbete, i form av till exempel ett samtal.

Ateljéstipendiet riktas till konstnärer verksamma i eller med koppling till länet och går inte att söka. Urvalet görs av representanter från kultur och utveckling/Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum.

 

Först ut av stipendiaterna är Jesper O. T. Andersson som finns i RUM 203 under perioden 1 – 31 juli.

Liselott Bjurgard flyttar in i ateljén till hösten från och med 21 oktober till och med 27 november.

 

JESPER O. T. ANDERSSON

Jesper O. T. Andersson är född och uppväxt i Jönköping. Han är utbildad på Dômen Konstskola i Göteborg och studerar numera det femåriga programmet i fri konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Konsten tar sin form i diverse medium och tar oftast språng från ren lek med material och verktyg. Verken som följer blir mer eller mindre komplicerade skulpturala konstellationer där mediet sätts på prov.

“Jag är väldigt intresserad av människans relation till teknologi. Jag vill framförallt hitta de moment då våra verktygs egna tillkortakommanden kan förvränga vår världsbild. Eller till och med öppna upp ett nytt perspektiv. Jag tycker att objekt utan laddning lätt blir tråkigt och ointressant. Jag jobbar gärna med ting som lever, faller sönder, omformas eller kanske sväller. Material som besitter konstant pågående processer tycker jag är mycket mer spännande, det är då man tappar kontrollen”.

 

LISELOTT BJURGARD

Liselott Bjurgard är född i Stockholm, bor och arbetar i Eksjö sedan sex år tillbaka. 1990 gick hon den estetiska utbildningen på Sörängens folkhögskola i Nässjö som var början på den konstnärliga bana som hon har valt. Hon tog en MFA examen från Konstfack 1999, institutionen för konst med inriktning mot måleri. Hon har visat sitt måleri på konsthallar och gallerier i Sverige.

 

“Det grundläggande i mitt måleri är frågor om måleriets existens. Jag undersöker måleriets möjligheter som jag försöker komma underfund med och förklara. Jag har en kärlek för krumelurer, nästan blommor och sånt som hör till det dekorativa som jag använder för att bygga upp min bildvärld. Att måla i större format ger mig tillfälle att förlora orienteringen, komma ifrån det rationella och impulsen att planera. Processen är långsam, det kan ta år att färdigställa en målning då de för det mesta är uppbyggda av lager och detaljer”. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.