Vinnare av Jönköpings kommuns Naturvårdspris 2016

Jönköpings kommun delar varje år ut ett naturvårdspris. Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Vinnaren av naturpriset 2016 är:

Norra Nissandalens Fiskevårdsområdesförening för sina insatser för öringen.

På plats för att dela ut priset var Anders Samuelsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. De som tog emot priset var, Jonas Zetterlund ordförande,

Oskar Karlsson, vice ordförande och Marita Stomby, kassör.

Nomineringen har gjorts av Jonas Zetterlund.

Motiveringen lyder: Föreningen har sedan början på 90-talet aktivt jobbat med biotopvård i områdets vattendrag och vattendragens kantzoner. Det är ca 5 mil vattendrag och flertalet sjöar som föreningens delägare ansvarar för. Viktiga strömmande vatten inom området är Nissan, Radan, Svanån, Vattlasjö, Svansjön, Bullerbäcken, Jonsbobäcken mfl.

Föreningen genomför även utbildnings- och informationsarbete gällande förbättring av den biologiska mångfalden i och i anslutning till områdets vattendrag. För närvarande ligger fokus på att förbättra öringens lekområden genom att lägga ut lekgrus i de större åarnas biflöden vilket har givit ett lovande resultat.

Har du frågor om Jönköpings kommuns natruvårdspris är du välkommen att höra av dig.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.