Com Hem köper Boxer

Boxer är betal-TV-operatören i det marksända digital-TV-nätet i Sverige med cirka 500 000 abonnenter, framför allt inom villamarknaden. Under de senaste åren har den pågående fiberexpansionen inom villamarknaden påverkat Boxers kundbas negativt. Det är mot bakgrund av detta som Com Hem nu ser sina möjligheter att expandera och få en kunddatabas som ännu inte har fiber.

Varumärket Boxer inkluderas i förvärvet och kommer att fortsätta verka som en del av Com Hem-koncernen.

Förvärvet är villkorat av godkännande från Sveriges regering och Konkurrensverket, och förväntas slutföras under andra halvåret 2016.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.