Ovanligt låga grundvattennivåer i länet

Grundvattennivåerna är just nu mycket låga i Jönköpings län. Och det kommer bli värre innan det blir bättre.
Därför har Länsstyrelsen i Jönköpings län nu beslutat att tillsätta en händelsegrupp inom ramen för det som kallas för F-samverkan.

Både vad gäller nivåerna på ytvatten så väl som grundvatten är läget i länet just nu allvarligt.

– Vi ser att stora vattenkonsumenter, som exempelvis jordbruk, kommer att få problem på grund av vattenbrist. Det samma gäller för dem med grävda brunnar eftersom de brunnarna riskerar att sina, säger Jonathan Nilsson vid beredskapsenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Läget ser heller inte ut att förbättras, snarare tvärt om.

– Enligt de prognoser vi har använt oss av kommer grundvattnet att sjunka ytterligare och först under vintern kan det komma att fyllas på igen. Därför är det viktigt att börja förbereda sig redan nu, säger Jonathan Nilsson i ett pressmeddelande.

Med anledning av det allvariga läget har Länsstyrelsen därför beslutat att tillsätta en händelsegrupp inom ramen för samverkansorganet F-samverkan. Gruppen kommer troligtvis bestå av representanter från bland andra Länsstyrelsen, LRF, kommunerna, Regionen och Försvarsmakten.

Länsstyrelsen kommer också tillsammans med kommunerna att se över möjligheten att införa rekommendationer för vattenanvändning inom länet.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.