Eldningsförbud upphör att gälla

Eldningsförbudet som infördes den 3 juni 2016 för Jönköpings län och Ydre kommun upphör att gälla från och med i dag den 28 juni 2016 kl 07:00.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.

Bakgrund/ Motivering
Med anledning av att den senaste tidens nederbörd och prognoser om ostadigare väder så är det inte längre motiverat att ha kvar för ett fortsatt eldningsförbud i området skriver Jönköpings kommun.

Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av brandingenjör i beredskap.

Försiktighet gäller fortfarande
Även om det inte är eldningsförbud är det fortfarande mycket torrt i skog och mark och det kan lätt börja brinna om du eldar ute. Du bör vara försiktig vid all hantering av eld, även grillning. Helst bör du använda dig av ”för ändamålen framtagna grillar” eller särskilt iordningställda grillplatser. Särskilt försiktig bör du vara vid användning av engångsgrillar. Det är också bra om skogsarbetare iakttar stor försiktighet vid arbete med skogsmaskiner i skogen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.