83 procent av Jönköpingselever är behöriga

83 procent av de elever som i juni avslutade årskurs 9 i Jönköpings kommun är behöriga att söka till ett nationellt program på gymnasieskolan.

– Vi ser en genomgående resultatförbättring bland våra skolor. Det är särskilt roligt att de skolor som har haft lägre måluppfyllelse tidigare år har ökat sin måluppfyllelse. Rosenlundsskolan fortsätter sin positiva utveckling och Alfred Dalinskolan, Ljungarumsskolan och Stadsgårdsskolan visar tydliga resultatförbättringar, säger Sara Johansson som är tillförordnad chef grundskola i Jönköpings kommun på Jönköpings kommuns hemsida.

När eleverna i årskurs nio fick sommarlov fanns 132 nyanlända elever i årskursen, mer än fyra gånger fler än förra läsåret. Den samlade måluppfyllelsen påverkas i stor grad av de många nyanlända elever som kommit till kommunen i slutet av förra året. Därför följs kunskapsresultaten upp både inkluderat och exkluderat de nyanlända eleverna.

Andelen behöriga elever till gymnasieskolan, när nyanlända elever exkluderats, är 92 procent. Det är två procentenheter fler än 2015 då 90 procent blev behöriga.

– Nyanlända elever och elever som gått flera år i skolan i Sverige har så olika förutsättningar att det inte är rättvist utifrån flera aspekter att enbart titta på ett sammantaget resultat. Elever som kommit till Sverige och våra skolor under hösten och vintern har naturligtvis svårt att hinna tillgodogöra sig den undervisning som krävs för att nå kunskapskraven. För att kunna följa upp och analysera skolornas arbete med alla elever och hur vårt mottagande av de nyanlända fungerar behöver vi också har möjlighet att kunna titta på grupperna skilda åt, säger Sara Johansson.

Meritvärdet ökar
Det genomsnittliga meritvärdet ökar också, från 215 till 218, för den samlade elevgruppen. Exkluderat de nyanlända ökar meritvärdet från 218 till 226.

– Det visar att våra elever i större grad också når de högre kunskapskraven, säger Sara Johansson.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.