Lång handläggning fördröjde behandlingen av tumörsjukdom

Lång handläggning försenade behandlingen av en tumörförändring. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO skriver Region Jönköpings län.

Röntgenundersökning av en patients axel visar tumörförändring och prov tas för ytterligare analyser. Tiden för handläggning av resultaten av dessa undersökningar blev dock mycket lång, vilket försenade behandlingen av patientens tumörsjukdom.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.