Vi vill ha svar på våra frågor om tillgänglighet inom vården!

Insändare: Som 1:e ersättare för Vänsterpartiet i Nämnden för folkhälsa och sjukvård har jag vid upprepade tillfällen efterlyst en redovisning och analys av väntetider för återbesök inom bl.a. allmänpsykiatrin.

Jag- och flera med mig- får nämligen inte ihop tjänstemännens överlag positiva månadsrapporter om god tillgänglighet med vad vi får till oss från intresseorganisationer och enskilda brukare. Kan det vara så, att en satsning på minskade väntetider för nya patienter gått ut över kvaliteten på uppföljande vårdkontakter?

Det är inte bara jag som undrar, frågan ställdes även i revisionens senaste granskningsrapport över allmänpsykiatrin 2014. I gällande budgetskrivningar slås också fast att återbesöken ska mätas. Men görs det?

När anhöriga och brukare berättar för mig om flera månaders väntetid för en telefontid eller ett återbesök hos sin läkare blir jag bekymrad. När jag hör att en nära, ångestfylld vän som

nu i början av augusti tar upp, att hen önskar en träff för att omarbeta sin SIP (samordnad individuell plan) eftersom den inte fungerar, får räkna med att vänta till oktober månad blir jag upprörd. Och naturligtvis vill man veta varför den politiska ledningen inte vill kännas vid denna problematik: Att verkligheten inte tycks överensstämma med de snygga staplarna i månadsrapporterna. Kan det vara så enkelt, att man struntar i att mäta återbesökstiderna.

Detta tycks i varje fall vara fallet på en av kliniker i länet där vår partigrupp vid ett studiebesök under våren ställt frågan till ansvarig chef och fått våra farhågor bekräftade: Återbesöken mäts inte.

Det räcker med nonchalans nu, vi vill ha svar på våra frågor!

Bengt-Ove Eriksson, 1:e ersättare i Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.