Start för vaccination mot influensa – tillhör du risksgruppen?

Nu är det dags att vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa. Målet är att få så många personer som möjligt i riskgrupperna att vaccinera sig. Till riskgrupperna hör de som fyllt 65 år, är gravid eller har en kronisk sjukdom, till exempel hjärtsjukdom, lungsjukdom, kronisk lever- eller njursvikt eller diabetes mellitus.

Alla personer över 65 år rekommenderas årlig säsongsinfluensavaccination. Åldersgränsen är satt vid 65 år eftersom man med säkerhet vet att det är effektivt att börja vaccinera vid denna ålder. Alla gravida kvinnor rekommenderas även att vaccinera sig mot säsongsinfluensa efter graviditetsvecka 16 eftersom influensaviruset A(H1N1)pdm09 kan ge allvarlig lunginflammation hos dem.

Att vaccinera sig är kostnadsfritt för de som tillhör någon av riskgrupperna.

Det finns totalt ett 80-tal platser i Jönköpings län att vaccinera sig på och ingen tidsbokning behövs.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.