ED-lärare besökte världens största laboratorium – CERN

Cern är världens största laboratorium med inriktning på partikelfysik. Vid Cern försöker man komma underfund med flera av universums gåtor.

Syftet med Cernbesöket var att öka kunskapen inom fysikämnet hos ED-lärarna, för att sedan sprida den vidare till elever och lärare inom skolverksamhet i Jönköpings kommun. Under veckan fick
lärarna träffa svenska forskare, gå på föreläsningar om partikelfysik och delta vid olika experiment. Det skriver Erik Dahlbergsgymnasiet i ett pressmeddelande.

Läs mer om Cern-laboratoriet här

Fakta, Cern
CERN är en kärnforskningsanläggning som grundades 1954. Anläggningen är ett av Europas första samarbeten inom det vetenskapliga området och har nu 20 medlemsländer, några även utanför Europa. Namnet CERN kommer från förkortningen för det franska ”Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”.

Vid anläggningen bedrivs kärnforskning, numera oftast benämnd partikelforskning med hjälp av partikelacceleratorer. Instrumenten används för att studera de grundläggande beståndsdelarna i materia – de grundläggande partiklarna i vårt universum. I acceleratorn kolliderar partiklarna med varandra vid en hastighet nära ljusets. Kollisionerna ger forskarna ledtrådar om hur partiklar växelverkar, vilket ger insikter i de verkligt grundläggande naturlagarna inuti atomkärnor.

CERN sysselsätter drygt 2400 personer. Mer än 10 000 gästforskare från över 113 länder, mer än hälften av världens partikelfysiker kom till CERN för sin forskning. Över 600 institut och universitet runt om i världen använder CERN i sin forskning.

Källa: Industriell plattform 

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.