Nu går de till attack mot regeringen: Bygg motorväg mellan Jönköping och Ulricehamn

Nu går politiker i Jönköping och Ulricehamn samman i en gemensam aktion mot regeringen där de kräver att den fyra mil långa sträcka mellan Jönköping och Ulricehamn blir motorväg. I fredags överlämnades en omfattande utredning kring vägstråkets brister över till infrastrukturminister Anna Johansson.

– Sträckan är en viktig del i transportstråket mellan Göteborg och Stockholm. Det är därför en nationell angelägenhet att stråket får en likvärdig motorvägsstandard hela vägen. Nu måste den här delen av väg 40 pekas ut i den nationella planen, så att ett byggprojekt kan planeras innan kapacitetsbrist uppstår på sträckan, säger Rune Backlund, regionråd (C) vid Region Jönköpings län.

Har en rad brister
Idag passerar 10 000-13 000 fordon dagligen mellan Ulricehamn och Jönköping, varav 1 600-1 700 fordon är tung trafik. Enligt prognoser kommer trafikmängden år 2040 ha ökat till ca 13 000-17 000 fordon/dygn, varav en femtedel tung trafik.

Politikerna lyfter fram en rad brister med dagens vägsträcka. Bland annat nämns att standarden på korsningar är låg, hastighetsbegränsningarna varierande, omkörningssträckorna korta, komforten dålig och att vägsträckan anses allmänt störningskänslig.

– Vi räknar med att sträckan pekas ut i den kommande nationella transportplanen. Vi förväntar oss att regeringen tar med en utbyggnad i sina direktiv till Trafikverket. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och inleda arbetet för att eliminera den sista flaskhalsen, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamn (S).

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.