Nu blir det dyrare att ha barn på förskolan

Från och med första januari 2017 höjer Jönköpings kommun maxtaxan inom förskola och familjedaghem. Maxtaxan grundar sig på hushållets månadsinkomst.

Ett barn, som är i åldern ett till två år gammal, har fram till nu, kostat max 1 313 kronor per månad, barn nummer två 875 kronor och barn nummer tre 438 kronor per månad.

Barn i åldern ett till två år
Den nya maxtaxan för barn nummer ett blir, under år 2017, 1 362 kronor, vilket är en ökad kostnad med 49 kronor per månad. Barn nummer två kostar 908 kronor per månad, eller 33 kronor mer än år 2016. Det tredje barnet kostar som mest 454 kronor år 2017, jämfört med 438 kronor under år 2016.

Barn i åldern tre till fem år
Höjd  maxtaxa gäller även för barn i åldrarna tre till fem år, som har barnomsorg mer än 15 timmar per vecka. Där har maxtaxan gått upp med 31 kronor per månad för barn nummer ett. Det andra barnet kostar 20 kronor mer per månad och för det tredje barnet har maxtaxan höjts med 11 kronor.

Allmän förskola, max 15 timmar varje vecka, är avgiftsfri för barn i åldern tre till fem år.

Även förra året höjdes maxtaxan.

Läs mer om de nya taxorna här.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.