Fler får gratis tandvård

Från och med första januari blir öppenvården avgiftsfri för personer som har fyllt 85 år. Det innebär att läkarbesök och behandling på sjukhus, vårdcentral samt hembesök kommer att vara gratis. Det uppger Region Jönköpings län.

Dygnsavgiften, i samband med inläggning på sjukhus, på hundra kronor, ingår dock inte i den avgiftsfria vården. Detsamma gäller om man uteblir från planerat besök samt i samband med resevaccination.

Fri tandvård för unga

Under år 2017 kommer tandvården att vara gratis upp till 21 år. Under 2018 kommer åldern att höjas till 22 år och under 2019 kommer den att vara fri upp till 23 år.

Att få KBT-behandling via nätet har tidigare kostat 250 kronor. Den behandlingen blir nu gratis.

Nytt är även att första besöket med remiss från specialistvård till vårdcentral är avgiftsfri. Sedan tidigare gällde det enbart vid den första remissen från vårdcentral till specialistvård.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.