Nyanlända får ny mötesplats

På fem orter i Sverige har Försäkringskassan tillsammans med flera andra myndigheter startat mötesplatser som ska underlätta de nyanländas etablering i landet.

Projektet, som har slagit väl ut, kommer nu också till Jönköping. Med start den 10 januari öppnar den nya mötesplatsen upp på Barnarpsgatan.

– Jag är oerhört glad över att vi nu går in i nästa steg i arbetet med Mötesplatser. Vi vet att projektet förenklar den nyanländes initiala etableringsprocess genom att hen får träffa alla myndigheter vid ett tillfälle på ett och samma ställe. Min förhoppning är att de nya Mötesplatserna uppvisar lika goda resultat som de som redan finns på plats, säger Elisabeth Hultengren, försäkringsdirektör och t.f. chef för avdelningen Gemensamma kundfrågor på Försäkringskassan i en kommentar.

Ger trygghet och kontroll
En tidigare utvärdering visar att projektet Mötesplatser är framgångsrikt. Dels handlar det om att de nyanlända upplever trygghet och kontroll över sin egen situation, dels att de aktuella stegen i etableringsprocessen tar kortare tid. Projektet har kunnat förkorta ledtiden från 3-4 veckor till 4 timmar.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.