Vitryssland runt på 7 dagar med FN-tåget

Den 23:e oktober stiger Grännabaserade Share Music Sweden på FN-tåget UN70 Belarus Express i Minsk. 

Tåget ska lyfta fram de nya globala utvecklingsmålen i samband med FNs 70-årsdag.

Under en vecka arrangerar FN i Vitryssland en tågresa med aktiviteter i olika regioner.  De 17 globala mål som uppmärksammas, syftar till en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar utveckling uppnås till 2030.

På tåget samlas FN-medarbetare från Vitryssland, representanter från FN:s medlemsstater samt ett brett spektrum av aktörer; tjänstemän, det civila samhället, den privata sektorn, ungdomar, konstnärer och företrädare för marginaliserade grupper.

Under den unika resan bidrar Share Music Sweden med seminarier, fotoutställning och filmvisning. Seminarierna arrangeras i Grodno, Brest och Gomel. Gemensamma seminarier planeras med Maxim Tank-universitetet i Vitebsk och på högskolan i Mogiljov.

Fotoutställningen ”Nya roller” presenterar konstnärliga bilder av fotograf Peter Lloyd, tagna under Share Musics stora föreställningar ”Gryning i Galamanta” och ”Hi-Hat Xpres”. Den ger uttryck för en jämlik scen, där människor med olika bakgrund, erfarenhet och förmågor är välkomna att ta plats.

– Det är fantastiskt roligt att delta i UN70 Belarus Express och få bidra med vår erfarenhet och lyfta kulturens roll i samhällsutvecklingen. Resan innebär också att vi stärker vårt eget rättighetsbaserade arbete och tar med ny kunskap hem,säger Sophia Alexandersson, konstnärlig ledare och verksamhetschef för Share Music Sweden.

– Just nu händer det mycket i landet. Nyss undertecknade Vitryssland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi har haft flera tidigare samarbeten i landet och nu pågår vårt projekt ”Sofit”, som genom kulturutövande ska synliggöra potential, oavsett funktionsförmåga.

Martin Åberg, Sveriges ambassadör i Minsk, välkomnar samarbetet:

– Detta en ypperlig möjlighet för Sverige att kunna bidra till UN70, där Share Music tydligt står för ett konstnärligt, inkluderande perspektiv.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.