Inga brister på Vettergymnasiet

Skolinspektionen genomfört tillsyn på Vettergymnasiet vid flertal tillfällen och senast myndigheten var hos oss var nu i augusti.

– I fredagen 27 november fick jag tillsynsrapporten från Skolinspektionen som i korta drag säger att Skolinspektionen är nöjda med tillsynen och att skolan uppfyller de krav myndigheten har på skolverksamhet, säger rektor Issa Bebinno på Vettergymnasiet i ett pressmeddelande.

– Skolinspektionen bedömer att Vettergymnasiet har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälpts. Skolinspektionen avslutar därmed tillsynsärendet. Det känns bra att få veta från Skolinspektionen att Vettergymnasiet uppfyller myndighetens ”alla krav”.

– Nu känns det ännu roligare att fortsätta utveckla skolan ytterligare när vi också får veta av myndigheten att det hårda arbete vi lägger på skolan ger resultat, säger rektor Issa Bebinno på Vettergymnasiet.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.