lex Maria anmälan om komplicerad förlossning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om komplikation i samband med operation.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas skriver Region Jönköping.

I förloppet efter en komplicerad förlossning på Länssjukhuset Ryhov drabbades en kvinna av en störning i urinblåsans funktion. Bedömningen är nu att patienten med stor sannolikhet får tillbaka sin blåsfunktion.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.