Smärtlindrande läkemedel kopplade fel

En patient fick av misstag läkemedel avsett för ryggmärgsbedövning via vanligt dropp. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Länssjukhuset Ryhov har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det handlar om en patient som skulle genomgå kärlkirurgisk operation med smärtlindring i form av ryggmärgsbedövning (epiduralbedövning).

Av misstag kopplades det smärtlindrande läkemedlet till vanligt dropp (perifer venkateter) istället för via katetern i ryggen. Det upptäcktes efter några timmar och patienten fördes till uppvakningsavdelning för observation. Patienten hade inga symptom eller besvär under vårdtiden och har inte drabbats av några men på grund av misstaget.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.