Spiras indragna utskänkningstillstånd: ”De får stå sitt kast”

Det var sent under tisdagskvällen som socialnämnden beslutade att dra in utskänkningstillståndet till restaurang Spira. Ett beslut som har grundat sig på en längre.
– Oj, det är så många punkter, jag vet inte var jag ska börja, säger Karin Widerberg (S) i socialnämnden. 

Bristerna ska bland annat handla om att de inte har skött matkravet som måste.
Vilka ytterligare punkter ligger bakom ert beslut?
– Oj det är så många punkter, att jag inte kan svara på det på rak arm. Jag är borta i andra ärenden just nu, men återkom, säger socialnämndens 2:e vice ordförande, Karin Widerberg (S). 

”Trött på gräddfilen”
I somras talades det om att Måndag JKPG kunde bryta mot alkohollagen. Därför öppnade tillståndsenheten i kommunen en utredning om klubben har rätt att sälja alkohol när köket på Spira är stängt för renovering.
Detta fick Jon Espeset, ägare av Harrys och Sliver i Jönköping att reagera och han gick i samma veva ut i media och sa bland annat följande: ”Jag är trött på gräddfilen på Spira. De får tillstånd för allt och inget stämmer överens med verkligheten.”

”Vi har inte fått spela med samma spelregler”
Med anledning av Jon Espesets uttlanden talar vi idag med honom igen för att ta del av hans bild dagen efter beslutet om indraget tillstånd.
– Det ska vara samma spelregler för alla, säger han.  
Efter att du talade ut i media tillsammans med ytterligare krogägare, tror du att det har fått tillståndsenheten tillsammans med socialnämnden att se över Spiras tillstånd?
– Nej, de har rätt så mycket kött på bena och gör sitt jobb. De har goda skäl att dra in tillståndet. Spira får nu stå sitt kast, förklarar han. 

Sommareventet blev startskottet
En stor del till beslutet om indraget alkoholtillstånd beror på det event som under sommaren har hållits på spiras- Måndag JKPG uppges vara merparten till restaurangens problem.

Ur lagens synvinkel
En av punkterna kring varför serveringstillståndet drogs in för Spira berodde på att de har serverat allt för stora mängder alkohol. Nedan följer urklipp ur lagen.

I alkohollagens paragraf 20 i kapitlet om Serveringstider m.m står följande:
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se
till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av
oordning eller onykterhet undviks.

Jmini söker fortfarande socialnämndens ordförande, Ola Nilsson (KD) för ytterligare kommentarer och information från tillståndsenheten. 

fakta

Vad säger alkohollagen gällande serveringstillstånd?
Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen och kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken
kommunen ska fatta beslut om serveringstillstånd.

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att
han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i
enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att
han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i
enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får
medges endast om serveringsstället har ett eget kök i
anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad
eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas
ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får
matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.