IKHP startar verksamhet för Parasport

IKHP har i flera år diskuterat en integrering av funktionshindrade i sin verksamhet. IKHP:s styrelse har sedan i våras beslutat att man skall starta en enskild sektion för Parasport och föreningen är fr.o.m i år medlemmar i Svenska Parsportförbundet.

Den nystartade Parasportsektionen kommer att samarbeta med dom övriga sektionerna i föreningen för att tillsammans hitta former som passar för integreringen av parasportmedlemmar i IKHP:s övriga verksamhet.

IKHP:s ambition är att få med parasportmedlemmarna på dom ordinarie aktiviteterna och idrottsarrangemangen i fortsättningen som IKHP arrangerar. Vi är givetvis öppna för egna initiativ från dom nytillkomna medlemmarna också.

För att lyckas med den nya verksamheten i klubben så gäller det att inhämta så mycket kunskap det bara går från alla möjliga håll men framförallt från övriga föreningar i kommunen som integrerat parasportmedlemmar i sin verksamhet där Husqvarna FF och

Jönköpings Innebandyklubb är två goda förebilder. Inledningsvis så kommer verksamheten till stora delar att handla om provapå-aktiviteter där parasportmedlemmarna erbjuds möjligheter att testa IKHP:s olika idrotter cykel, friidrott, skidor, orientering och triathlon på sina egna villkor. Integreringen kommer även att omfatta utformande av tävlingsklasser vid egna arrangemang. Om vi ändå spärrar av gator i centrum för triathlon, cykel, löpning eller rullskidor så kan vi lika gärna arrangera tävlingsklasser för parasport samtidigt. Detsamma gäller skidtävlingar där vi inte ser några hinder att kälkåkare kör tillsammans med övriga skidåkare.

Som bekant så innehåller medlemskap i idrottsföreningar så mycket mer än bara eget aktivt utövande av träningar, läger och tävlingar.

Det är ju enormt mycket annat som IKHP:s över 1200 medlemmar sysslar med till vardags.

Man arrangerar tipspromenader, servering, motionsarrangemang, styrelsemöten, trivselaktiviteter, lotterier, ritar kartor, underhåller anläggning och spår m.m. Listan på alla aktiviteter som görs i föreningen är i det närmaste oändlig.

Tanken med integreringen av parasportmedlemmarna är att alla skall hitta någon aktivitet i IKHP som känns meningsfull och som stärker gemenskapen med andra.

Vi ser inga hinder i att tävlingsfunktionärer har olika typer av funktionshinder utan vi ser

istället till dom möjligheter som varje enskild individ har. Om en flaggvakt, nummerlappsutdelare eller tipspromenadarrangör sitter i rullstol eller har andra funktionshinder skall inte hindra någon från att hjälpa till och kunna vara del av gemenskapen som skapas när man jobbar tillsammans med olika typer av arrangemang.

Som en del i integreringen av Parasportmedlemmar i sin verksamhet så har IKHP tillgänglighetsanpassat sin klubblokal IKHP-stugan för en kostnad av 2,8 miljoner under året. Föreningens medlemmar har lagt ner 1700st. ideèlla timmar under året och huvud- entrepenören har Tenhults byggnads AB huvudsakligen stått för resterande arbete och material för bygget.

Föreningen ser med tillförsikt och spänning fram emot samarbetet med parasportmedlemmarna.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.