Länstyrelsen: Åtgärder som ger minskade utsläpp

Under hösten 2015 har nästan13,5 miljoner kronor delats ut från regeringens satsning Klimatklivet till Jönköpings län. Investeringarna stimulerar konkreta åtgärder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra klimatet.

– Pengarna kommer bland annat användas till fjärrvärme och till en utbyggnad av laddinfrastruktur för el-bilar, säger Frida Moberg på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Klimatklivet är en viktig insats för att minska utsläppen som påverkar klimatet. Men det handlar också om att få ännu högre fart i klimatarbetet och att stimulera och inspirera till handling och nytänkande inom olika områden.

Hittills är det totalt 97 ansökningar i landet som har fått stöd från Klimatklivet. 270 miljoner kronor har delats ut. Naturvårdsverket har ännu inte hunnit behandla alla cirka 640 ansökningar som har kommit in. De sista besluten skickas efter helgerna.

Nya ansökningstillfällen kommer under 2016. Den första är planerad till första kvartalet 2016 men datum är inte bestämt ännu. Ansökningarna görs via länsstyrelsens webbplats.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.