Framtidens tågtrafik måste vara integrerad

Region Jönköpings län är starkt engagerad i satsningen på de nya höghastighetsjärnvägarna. Jönköping blir en central knutpunkt för snabbtågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Höghastighetsjärnvägen ger dessutom helt nya förutsättningar för arbetspendling, resande och transporter såväl inom länet som mellan Jönköpings län och regionerna runt omkring.

– Att inte ta vara på den möjligheten vore ett stort misstag, menar regionrådet Rune Backlund som också är ordförande i den politiska styrgruppen för Regionens arbete med höghastighetsjärnvägen.

Jönköpings län har fått 15 000 fler invånare under den senaste tioårsperioden och antalet pendlare över länsgränsen har också ökat. Med de nya höghastighetsbanorna beräknas tågresandet fördubblas jämfört med idag. Ett ökat resande och ändrade pendlingsmönster ställer krav på en ökning av kapacitet och standard, både i det befintliga järnvägsnätet och i framtida trafikknutpunkter.

Alternativa lösningar
Trafikverket har föreslagit en trafikeringsmodell där tågtrafiken är separerad mellan höghastighetsbanan och befintliga järnvägar. Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av Region Jönköpings län gått igenom alternativa lösningar. Sweco föreslår i sin rapport en annan modell, med en integrerad trafik mellan höghastighetsspår och befintliga banor. Båda trafikmodellerna förväntas generera ny trafik och medföra omfattande åtgärder i infrastrukturen samt investeringar i nya tåg.

– En modell med integrerad trafik kostar visserligen mer, men en ökad tillgänglighet till höghastighetsjärnvägen är av stor betydelse för såväl arbetsmarknad och bostadsbyggande som människors livsmiljö i vår region, säger Rune Backlund. En integrerad trafikering är inget unikt för Sverige, tvärtom har de flesta länder en integrerad trafikering med genomgående tåg till och från regionala centra även på befintliga banor

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.