VA-förnyelsen startar igen vid Tegnérgatan och Kungsgatan

En ny etapp inleds den 11 januari, från Kungsgatan och söderut på Tegnérgatan. Även gång- och cykelvägen på Kungsgatans södra sida berörs. Samtidigt läggs en ny huvudvattenledning utmed Kungsgatans norra sida.

Nu fortsätter VA-förnyelsen med full kraft, efter ett uppehåll under helgerna.

Tegnérgatan söderut
Det numera inarbetade bytet av gamla vattenledningar kommer att pågå från Kungsgatan och söderut på Tegnérgatan, fram till Drottninggatan. Arbetet beräknas nå Drottninggatan i juni skriver Jönköpings kommun.

Ny huvudvattenledning utmed Kungsgatan
Utmed Kungsgatans norra sida är det en ny huvudvattenledning som ska läggas, med början från öster. Ledningen kommer delvis att läggas med en schaktfri metod, för att störningen ska bli så liten som möjligt. Arbetet kan också genomföras snabbare än vid grävning. Borrningar kommer dock att behövas på nårga platser för provtagning och kontroll. Den nya ledningen ska koppla ihop ledningarna från Brahegatan respektive Juneleden.

Kungsgatan kommer dock att under en stor del av tiden hållas öppen för trafik. Arbetet beräknas bli klart i februari.

Pilgatan, från februari
Utmed Pilgatan ska gamla vattenledningar bytas ut. Det arbetet startar i februari.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.