Ökad industriproduktion

Produktionen inom industrin ökade i november med 1,4 procent jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade produktionen med 6,2 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Bland industrins delbranscher var det aggregatet för kemisk industri och läkemedelsindustrin som redovisade störst uppgång medan livsmedelsindustrin redovisade störst nedgång. Under senaste tremånadersperioden, september-november, ökade produktionen med 3,0 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, juni-augusti, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade industriproduktionen med 6,2 procent i november 2015 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för november är preliminära. Förändringen i industriproduktionen i oktober jämfört med september har inte reviderats sedan föregående publicering och nedgången på 1,1 procent i säsongrensade tal är oförändrad. Förändringen i produktionen i oktober jämfört med motsvarande månad föregående år har reviderats ned med 0,6 procentenheter till en uppgång på 3,4 procent.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.