Regeringens politik skapar framtidstro för länets industrier

Socialdemokraternas övergripande mål är, och har alltid varit, att utjämna klyftor för att nå ett jämlikt samhälle. Ett gott samhälle där varje människa har möjlighet att växa och utvecklas som individ. Ska vi ha en chans att nå dit måste arbetslösheten bekämpas och kraftigt minska.

Vi vet att investeringar i utbildning är ett viktigt redskap för att nå detta mål. Därför är det väldigt glädjande att Myndigheten för yrkeshögskolan för en kort tid sedan beviljat 446 nya yrkeshögskoleutbildningar i Sverige. Av dessa kommer 22 stycken starta i Jönköpings län. Detta är en stor ökning jämfört med föregående år och ett resultat av en aktiv socialdemokratisk jobbpolitik.

I takt med globaliseringen har kraven för en plats på arbetsmarknaden blivit allt högre. Detta har skapat en motsägelsefull situation där vi fortfarande har en för hög arbetslöshet samtidigt som många företag har stora problem med att hitta rätt personal för att täcka sina behov. Aldrig tidigare har eftergymnasial utbildning varit så viktig som i dag.

I detta läge är varje ny YH-utbildning betydelsefull. Genom att förbättra matchningen på arbetsmarknaden ökar YH-utbildningarna chansen för företagen att rekrytera rätt personer – och chansen för människor att få ett jobb. Av erfarenhet vet vi att de personer som går dessa utbildningar i stort sett är garanterade arbete efter genomförda studier. YH-utbildningar skapar också rörelse på arbetsmarknaden då anställda kan gå till mer avancerade tjänster, vilket skapar luckor för fler personer att få ett jobb och en egen försörjning.

I Jönköpings kommun beviljades elva YH-utbildningar. Av dessa elva är fem inriktade mot tillverkningsindustrin – bland annat automationingenjör och CNC-tekniker. Att få dessa utbildningar till regionen och kommunen är av stor vikt för industriföretagen som är i stort behov av kompetent personal. Den tiden då människor som valt att hoppa av gymnasiet kunde jobba för sin försörjning inom industrin är sedan länge förbi. Beskedet gör också att stora industrier nu vågar se mer ljust på framtiden. Samtidigt stärker beskedet regionen som en tillverkningsregion och gör Sverige betydligt mer konkurrenskraftigt globalt.

Den socialdemokratiska vägen är tydlig. Vi vill inte möta framtidens arbete genom att konkurrera med låga löner och dåliga villkor. Vi vill möta framtiden genom att konkurrera med kompetens.

Genom att investera i utbildningar och ge människor möjligheter till arbete och egen försörjning skapar vi ett samhälle med mer jämlikhet och frihet för alla.

Ilan De Basso (S) kommunalråd i Jönköpings kommun

Thomas Strand (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.