Ebbesgården får vara kvar: ”Det känns helt fantastiskt”

Det har varit många turer kring det vackra och unika demensboendet, Ebbesgården. Anhöriga och personal har protesterat mot Ebbesgårdens nedläggning. Och Jmini kan nu berätta att påtryckningarna på politikerna och debatten på såväl sociala medier som traditionella medier har hjälpt. 

Det har varit en lång resa för anhöriga och personal som har kämpat för att det fristående demensboendet, Ebbesgården ska få leva vidare. Och nu har allt jobb och kamp lönat sig för boende, personal och anhöriga.
– Det känns helt fantastiskt. Allt tror jag är tack vare anhöriga som kämpat hårt och media som skrivit mycket om det. Facebooksidan har väldigt många medlemmar, säger en anställd på Ebbesgården till Jmini. 

Socialdemokraten och kommunalrådet Ilan De Basso skrev i Facebookgruppen: ”Rädda Ebbesgården”, att det nu är klart att demensboendet blir kvar.
”Hej! Kan nu meddela att det definitivt är klart att Ebbesgården inte läggs ner. Mvh Ilan De Basso, Socialdemokraterna.”

Inget formellt beslut har klubbats både de rödgröna och alliansen står enade i att demensboendet bör stå kvar.
– Vi har hela tiden ansett att det är fel väg att gå att avveckla en väl fungerande äldreomsorgsverksamhet där både boende och personal är nöjda, säger Ilan De Basso (S).
Han fortsätter med att säga att det från Socialdemokraternas sida är mycket glädjande.
– Från vår sida har det varit naturligt att avstryka förslaget om nedläggningen. Vi behöver satsa på äldreomsorgen och vi behöver fler goda exempel som Ebbesgården, säger Ilan.

Om ett beslut inte har klubbats igenom, hur kan du då säga att det definitivt är så att Ebbesgården inte läggs ner?
– Så kan man naturligtvis betrakta det, men nu har även alliansen anslutit sig till oss rödgröna som är överens om behållningen av Ebbesgården. Nu har allianspartierna retirerat och föreslår själva att boendet ska vara kvar, säger De Basso. 

Det formella beslutet tas under kommunfullmäktige den 25 februari. Och De Basso menar att det inte finns något definitivt underlag att lägga ner Ebbesgården. Nu är det helt och hållet enigt. 

 

fakta

Ärendet Ebbesgården- detta har hänt
Det började med ett förslag där demensboendet Ebbesgården skulle flytta till Mjölkafållans lokaler. Det för att dra ner på kostnaderna, då Ebbesgården kostar mer i jämförelse med andra boenden i kommunen. ‘
Men för att en flytt ska bli aktuell måste lokalerna på Mjölkafållan göras i ordning och anpassas till dementa, samt den innergård som idag inte kan användas för de sjuka. 

Ebbesgården har en hög täthet med mycket personal i förhållande till antal boende och i jämförelse med andra äldre- och demensboenden. 
Politikerna menar också att det behövs anställas ytterligare nattpersonal om Ebbesgården ska finnas kvar, vilket leder till ytterligare en kostnad.

I början av oktober 2015 hotades Ebbesgården, men varken personal, anhöriga eller boenden fick veta något. Och beslutsfattare och chefer skickade bollen vidare till nästa ansvarig. Men anhöriga lyckades skjuta upp beslutet om Ebbesgårdens framtid till senare tillfälle, så att beslutsfattare skulle få gå igenom förslaget ännu en gång efter protester.

Facebookgruppen, ”Rädda Ebbesgården” skapades och snabbt fick de många medlemmar. 
Dessutom skrevs det protestlistor och slutligen samlades anhöriga och personal ledande politiker ur Äldrenämnden för att diskutera ärendet.
Protesterna har bland annat bestått i att demensboendet är ett boende att vara stolta över då det är mycket trivsamt för de boendet som kan röra på sig fritt. Det ska enligt såväl personal som anhöriga vara en trygg miljö som är lämpad för dementa.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.