Anna Mårtensson replik till Widerberg och Sjöberg

I januari beslutade socialnämnden att avveckla verksamheten på Kärrarps gård. Det beslutet omfattade även den plats som var avsedd för akutplacering för våldsutsatta kvinnor i missbruk. Liberalerna deltog inte i beslutet eftersom vår ledamot inte kunde närvara vid mötet och vi inte har någon ersättare.

I socialförvaltningens tjänsteskrivelse omnämndes denna akutplats ytterst kortfattat. Så fort jag fick kännedom om beslutet via media tog jag kontakt med samordnaren på kommunens mottagning för våldsutsatta, Anna Alm Mårtensson, och fick då veta att de inte involverats.

Redan den sista februari ska verksamheten vara stängd. I mars ska förvaltningen redovisa hur stödet kan utvecklas. Jag är väldigt bekymrad över hur man ska kunna ersätta akutplatsen. Den behöver som jag ser det inte ligga på Kärrarps gård men jag anser att det i en så stor kommun som Jönköping behöver finnas en akutplats för våldsutsatta, missbrukande kvinnor. Vi behöver göra mer för att nå dessa kvinnor, inte göra det svårare för dem att få stöd.

Karin Widerberg (S) och Gabriella Sjöberg (S) i socialnämnden undrar varför jag gjorde ett i deras ögon populistiskt utspel om Kärrarps gård och de undrar om vi i Liberalerna är beredda att riva upp beslutet.

Svaret på den första frågan är att mina uttalanden i media var ett uttryck för en äkta oro. Liberalerna har så länge jag kan minnas varit oerhört engagerade och drivande i arbetet mot våld i nära relation. Det var skälet till att jag valde att engagera mig politiskt i partiet. Jag är övertygad om att såväl socialdemokraterna som övriga partier är väl medvetna om hur viktiga de här frågorna är för mig och L.

Svaret på den andra frågan är nej. Vi har i partiet diskuterat den uppkomna situationen och kommit fram till att vi får respektera det beslut som tagits. Däremot kommer vi bevaka att den utredning som redovisas för socialnämnden i mars omfattar hur akutboende för våldsutsatta, missbrukande kvinnor ska kunna lösas på ett tillfredsställande sätt.

Anna Mårtensson (L)

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.