300 svar efter kommunens översiktsplan

Efter att kommunen presenterade sin översiktsplan över Jönköpings kommun, där medborgare kan gå in och ha åsikter så har cirka 300 synpunkter kommit in.

Kommunen har med hjälp av en digital plan velat skapa en bättre dialog med medborgarna. Jönköping växer och medborgarna har kunnat ha synpunkter på nybyggnationer och infrastrukturer.
– Medborgarna har kunnat tycka till på informationsmöten, kommunens sida och på den nya digitala översiktsplanen och nu har 300 svar kommit in, säger Gunnel Holmberg Karlsson, chef för översiktsplanen.

Översiktsplanen är kommunens plan för hur mark och vatten ska användas. I den visas kommunens ambitioner men det är inte formellt bindande. Det blir en samrådsversion.
– Översiktsplanen är inte något som är låst men vi vill hålla oss till den så mycket som möjligt för annars blir arbetet omöjligt för de berörda parterna, säger Carin Berggren, M.

Synpunkter har till exempel funnits om Öxnehaga och Göransäng på Huskvarnaberget där det finns stora grönområden som medborgare velat behålla. Nu har man chansen i två månader till att ha synpunkter på nybyggnationer runt omkring Jönköpings kommun. Det kommer också arrangeras möten på Jönköpings Högskola och i Huskvarna Sporthall där man kan ta del av vad som händer.

Något som man lägger vikt vid är förtätning av bostäder i kommunen.
– Ska vi bygga hållbart måste vi tänka förtätning och det är något som vi redan har börjat med som till exempel i Taberg och på Kålgården. Sen har vi områden som till exempel gamla Kungsängsskolan där det kommer bli fler bostäder, säger Carin Berggren, M.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.