Centerpartiet vill sänka tröskeln in på arbetsmarknaden

Sverige står inför flera stora utmaningar som vi måste klara för att kunna behålla den välfärd som vi är vana vid. Dels handlar det om att klara integrationen, där nyckeln är att människor som kommer hit får ett jobb. Dels handlar det om en åldrande befolkning, med allt färre som ska försörja allt fler.

Bägge dessa utmaningar kräver att vi förändrar arbetsmarknaden från grunden. I dag kännetecknas svensk arbetsmarknad av höga trösklar som avskräcker företag från att anställa och hindrar människor från att få ett jobb, inte minst utrikes födda. Det handlar om stelbenta turordningsregler, dyra arbetsgivaravgifter, höga ingångslöner och försvårande regelkrångel. Därtill har vi Arbetsförmedlingen som inte klarar att förmedla jobb.

En rad myndigheter och experter har länge påpekat vad som krävs för att komma tillrätta med problemen. Exempelvis har både Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet slagit fast att det behövs lägre ingångslöner för att vissa grupper ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden.

Men regeringen lyssnar inte, utan väljer att köra på i gamla hjulspår. Nya jobb ska beordras fram ovanifrån på statlig väg, i stället för att växa fram underifrån i småföretag runtom i landet. Det är och verkar dessvärre förbli regeringens recept för att möta utmaningarna Sverige står inför.

Vi i Centerpartiet kan aldrig acceptera en sådan passiv hållning i dessa viktiga frågor. Vi har därför gett oss ut på en jobbresa, för att under hela våren besöka småföretag – från norr till söder. I dag besöker vi två företag i Jönköping, Flit AB och Stormtrivs AB, i syfte att hämta in deras synpunkter.

Vilka förändringar vill de se? Vad kan vi politiker göra? Hur kan vi göra det intressant för dem att anställa de som står långt från arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda?

Vi kommer också diskutera de frågor som Centerpartiet driver. Det måste bli billigare och enklare att anställa. Turordningsreglerna bör lägga vikt vid kompetens, inte anställningstid. Vi vill se fler enkla jobb med lägre ingångslöner, så att de som står långt från arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda, får in en fot på arbetsmarknaden. För att bara nämna några av våra förslag som vi vill diskutera med företagare i Jönköping i dag.

Annika Qarlsson (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson

Anders Samuelsson (C), Gruppledare i Jönköping

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.