Fritidsfisket i Vättern undersöks

Hur många fiskar fångas i Vättern varje år? Och på vilket sätt fiskas de upp? Hur många fritidsfiskare är det egentligen som utnyttjar sjön och vilka fiskar är vanligast att få på kroken?
De frågorna och många fler ska nu länsstyrelserna försöka besvara med hjälp av en stor enkätundersökning.

För att kunna utveckla fisket i Vättern och förvalta fisk och kräftor behövs information om fisket. Därför genomför länsstyrelserna runt Vättern nu en enkätundersökning av fritidsfisket i Vättern. Enkäten är öppen att besvara för alla och avser allt fiske i Vättern utan licens under 2015, både på enskilt och allmänt vatten. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna runt Vättern, Vätternvårdsförbundet samt frivilliga fritidsfiskare och hamnpersonal.

– Vårt mål är att skapa en aktuell bild av fritidsfiskets omfattning och fångst, både vad som tas upp och vad som återutsätts efter fångst. Undersökningen kan även visa hur många som fiskar på Vättern, vilket är viktigt för att visa på Vätterns betydelse för bygden runt sjön, säger Rasmus Linderfalk, fiskeribiolog på Länsstyrelsen i Jönköpings län i ett pressmeddelande.

Uppgifterna är viktiga för att Vätterns fisk och kräftor ska kunna förvaltas långsiktigt hållbart, vilket kan ge ett ännu bättre fritidsfiske i framtiden. Ju säkrare data desto mindre av försiktighets­principen behöver tillämpas.

Enkätundersökningen som nu genomförs är den avslutande delen av pågående fritidsfiskeundersökning på Vättern. Under hela 2015 har frivilliga fiskare, hamnpersonal och tjänstemän räknat hur många som fiskat på Vättern.

– Genom att kombinera data från enkät­undersökningen och observationer av hur många som fiskat kommer vi att göra en uppskattning av den totala fångsten i sjön under 2015, säger Rasmus Linderfalk.

Fritidsfisket har stor betydelse för bygden runt Vättern, det är en viktig fritidssysselsättning för många och bidrar även till den regionala ekonomin. Tidigare undersökningar visar att sportfisket har ökat och fortsätter att öka medan det traditionella husbehovsfisket med nät, långrev med mera minskar. Eftersom fritidsfisket och bestånden av flera för fisket viktiga arter hela tiden förändras är det nu hög tid för en ny undersökning.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.