Byggprocesser och konsumentfrågor i fokus under USA-besök

Det är tre områden som riksdagsledamöterna Johanna Haraldsson (S) och Emma Hult (MP) tittar närmre på när civilutskottet besöker de amerikanska städerna Seattle och Olympia.

– Vi kan konstatera att tiden från idé till färdiga byggnader är kortare här i US  jämfört med i Sverige, säger Emma Hult (MP).

I Sverige behövs det byggas drygt 700 000 bostäder innan 2025 enligt Boverkets rapporter.

En aspekt att titta på för att öka byggandet är att förenkla processen från idé till färdiga byggnader.

– Under vårt besök i Seattle kan vi konstatera att tiden för byggprocesserna är kortare i USA jämfört med hemma i Sverige. Detta beror dels på att politiska ställningstaganden kommer tidigt i processen och dels på att detaljplanerna är mycket mer detaljerade, vilket innebär att det bara är att klubba igenom bygglovsärenden om de följer denna. I Seattle planeras det bostäder för 125 procent av befolkningsprognosen för att skapa ett överskott.

För de med låga inkomster byggs kraftigt subventionerade bostäder, vilket krävs om marknadshyror är modellen, säger Emma Hult (MP).

– Få ärenden överklagas och en anledning till detta är att det görs en ordentlig medborgardialog under processen. En annan anledning är att en överklagan kostar pengar och kräver ett juridiskt ombud, säger Johanna Haraldsson (S).

Johanna Haraldsson och Emma Hult sitter båda två i riksdagens civilutskott och det är med utskottet de besöker västra USA. Utöver att studera stadsplaneringen och träffa fastighetsutvecklingsbolag har de också diskuterat överskuldsättning.

– Här finns möjligheten till en andra chans ”a fresh start” för överskuldsatta, både för privatpersoner och företag. Det är en del av systemet. Just nu pågår arbete i Sverige med att förändra lagstiftningen i Sverige för att förbättra skuldsattas möjligheter att komma på fötter igen. Redan i dag går det att få skuldsanering, men processen är krånglig och behöver ses över, säger Johanna Haraldsson.

Civilutskottet befinner sig i USA fram till den 20 februari.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.