Sök utvecklingsbidrag för film, manus- och förproduktionsstöd

Nu kan du söka Region Jönköpings läns utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd.

Syftet med utvecklingsbidraget är att stimulera nya filmare och nya berättelser med koppling till Jönköpings län.

Stödet är till för att utveckla filmarbetet i ett inledande stadium och kan exempelvis användas till handledning i att utveckla historien till ett färdigt manus, rekognoscering av inspelningsplats, casting med mera. F

ör mer information och länkar till anmälan går du till Regionens webb.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.