Internationella Mikrosystemfestivalen för tredje gången

Onsdag 2 och torsdag 3 mars 2016 arrangerar Region Jönköpings län för trettonde gången den internationella Mikrosystemfestivalen. 

Mikrosystemfestivalen vänder sig till ledare, chefer, förbättringscoacher och andra som arbetar med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvård. Ett viktigt syfte är att ta vara på de framgångar som sker inom forskning och utveckling – men också att skapa en öppen mötesplats där engagerade medarbetare inom svensk och internationell hälso- och sjukvård kan träffas och utbyta erfarenheter.

Årets tema: It’s all about people

Temat är en öppen inbjudan till alla som vill lära sig mer om att identifiera de specifika omständigheter, utmaningar, men också möjligheter som patienter, familjer och hälso- och sjukvårdens medarbetare har att förbättra vården skriver Region Jönköping.

Bland de medverkande finns Lars Trägårdh, professor i historia från Ersta Sköndal Högskola, och Erik Fransson från organisationen Ung Cancer.

Internationell mötesplats
Deltagare från tolv nationer kommer till festivalen och regionens utvecklingsdirektör Göran Henriks lovar ett fantastiskt program med många spännande föredrag och intressanta föredragshållare.

– Vi får ta del av projekt och angreppssätt kring personcentrerad vård – partnerskap, patientberättelser och teamarbete. För att åstadkomma nya arbetssätt och möta morgondagen idag krävs inte bara nya modeller och verktyg, utan också nya tankesätt och infallsvinklar så att vi kan se saker ur helt nya perspektiv.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.